THANK YOU DANILO BERGAKUNGEN!

Vi vill tacka all fantastisk personal på Danilo Bergakungen och Kungstorget som de senaste 2 veckorna har under en vecka var, skänkt sin dricks till A Reaching Hand. Detta blev otroliga 20.240 kr!! 

Vi är så tacksamma att ni valde att hjälpa oss att göra livet bättre för de mest utsatta i Kapstadens kåkstäder.

På bilderna är en del av den härliga personalen som har varit med och hjälpt till att göra detta möjligt!

Tack snälla!

We would like to thank all the amazing staff at Danilo Bergakungen and Kungstorget who in the last 2 weeks gave their tip to A Reaching Hand – this amounted to an incredible 20.240 KR!! 

We are so grateful that you chose to help us make life better for the most vulnerable in Cape Town's townships.

The pictures below are some of the wonderful staff who have helped to make this possible!

Thank you!