LOUISE PERSSON - Ambassadör för A Reaching Hand - SYDAFRIKA RESA MARS 2019 - FÖRE

LOUISE AT THE AIRPORT LEAVING FOR Cape Town!

LOUISE AT THE AIRPORT LEAVING FOR Cape Town!

Nu står jag på flygplatsen och om 15,5 timme är jag framme i mitt älskade Kapstaden och insamlingen är uppe i 17.120 kr!! 😍🙏 Vi gjorde det igen!!

Jag vet inte hur jag ska kunna förmedla min otroliga tacksamhet, aldrig trodde jag att hösten 2016 när jag startade den här sidan att vi 2,5 år senare tillsammans skulle ha samlat ihop över 110 000 kronor!!! Alltså hundratiotusen kronor har vi tillsammans tack vare denna sidan samlat ihop under 2,5 år!! Förstår ni hur mycket pengar det är? Hur mycket nytta vi har gjort? 

Vi har försett en skola med över 40 000 portioner mat, vi har fyllt på med pennor och förnödenheter.
Vi har fixat bindor åt skolan så flickorna fortfarande kan gå till skolan under sin menstruation och slippa missa 1/4 av sin skolgång pga av att hon är en just en flicka.

Vi har byggt ett skottsäkert dagis så att barnen har fått en trygg och säker plats där dom kan få kognitiv stimulans, vi har tagit ut barn på utflykt på Two Oceans akvarium som dom antagligen aldrig skulle fått uppleva annars. Och nu, nu ska vi göra ytterligare en skola till en trygg och säker plats men även roligare med en fotbollsplan och andra aktiviteter att göra på rasten. 

Det är faktiskt helt otroligt och det kanske låter klyschigt, men jag vet faktiskt inte hur jag ska kunna förmedla min tacksamhet. Hur sjutton jag ska kunna visa er hur mycket det här betyder för mig. Jag vet att jag tror på detta och lägger min själ i det, men att se att ni är så många andra som också följer med mig i detta är fantastiskt, Hur glad jag är att jag har så många fina människor omkring mig, familj, vänner, bekanta men även främlingar. Jag har absolut inte koll på alla er som har hjälpt till under åren, men informationen har spridit sig till fler människor än jag kunde tänka mig. Mölndalsposten har vid 2 tillfällen skrivit om vad vi gjort för insamlingar. 

All kärlek till er som sponsrar, stöttar och peppar!

Det är så himla fint, att ni vill vara med mig på den här resan och försöka göra den här världen till en lite bättre plats! 

___________________________________________________________________________________________

English Translation

Now I'm standing at the airport and in 15,5 hours I'm arriving in my beloved Cape Town and the fundraising project is up to 17.120 KR!! 😍🙏 we did it again!!

I don't know how to convey my incredible gratitude, never did I think that Autumn 2016 when I started this fundraising page that 2,5 years later would have together gathered over 110 SEK!!! So Hundratiotusen crowns! Do you understand how much money it is? How much we have contributed to the benefit of others?

For example:

  • We have provided a school with more than 40 000 portions of food, we have been filling up with pencils and supplies.

  • We have sanitary pads for school so the girls can still go to school during their menstruation and avoid missing 1/4 of their schooling due to the fact that she is a just a girl.

  • We have built a bulletproof kindergarten so that the children have a safe place where they can get cognitive stimulation.

  • We have taken children out on excursions to the Two Oceans Aquarium that they probably would never have experienced otherwise.

  • And now, now we're going to make another school not only a safer place but also more fun with a football field and other activities to do during recess.

It's actually unbelievable and it might sound cliché, but I actually don't know how to convey my gratitude, how to show you how much this means to me. I know that I believe in this and put my soul in it, but to experience how many of you have accompanied by on this journey is amazing. How fortunate I am to have so many wonderful people around me, family, friends, acquaintances, but also strangers whom I don't know but who have helped over the years. Fortunately, the fundraising information has spread to more people than I could imagine and Mölndalsposten has also written about what we have done for fundraising on 2 occasions.

All the love for you who sponsor, support and inspiration!

It's so very nice, that you want to be with me on this journey and try to make this world a little better place!