NÄRING OCH HÄLSA

Vi stödjer program kring näring och hälsa genom att bekosta mat till daghem, stötta fritidsprogram och stimulera samhällsprojekt som konstterapi. Ett hungrigt barn orkar inte ta till sig kunskap, och ju tidigare insatser sätts in, desto bättre effekt. Det finns kraftfulla synergier mellan näring och psykosocial stimulans, och den tidiga barndomen ger bäst utväxling på investeringarna i mat, meningsfull sysselsättning och kreativ inspiration.

Våra näringsprogram riktar sig därför till barn från fattiga familjer som är i förskole- eller den lägre skolådern. Sedan 2010 har över 1 000 barn och ungdomar fått ta del av detta.

Utöver lagad mat som serveras till barn varje dag – ofta den enda måltid barnen får den dagen – skänker A Reaching Hand också råvaror månadsvis till utvalda förskolor.

Som Sydafrikas Food and Agricultural Organisation skriver: ”Att låta någon gå hungrig är ett brott både mot människans värdighet och ett hinder för social, politisk och ekonomisk utveckling.”