KARIN - HOOLE - EXECUTIVE DIRECTOR

Karin Persson föddes i Göteborg ”revolutionsåret” 1968. Karin jobbade i restaurangbranschen, bland annat som sommelier (vinkypare), och 1998 kom hon till Sydafrika för att lära sig mer om landets viner – bara fyra år efter de första fria valen och apartheidregimens fall.

Karin hade planerat att stanna ett halvår, men blev förälskad i landet och människorna och blev i stället bofast i Kapstaden. 2000 mötte hon Quinton Hoole, vars engelska familj kom till landet redan 1820, och de gifte sig 2001. Året därpå föddes sonen Liam, 2004 dottern Leia, och 2007 kompletterades den multikulturella familjen med adoptivdottern Unathi, jämngammal med Leia. Unathis mamma var inte kapabel att ta hand om henne men de har en nära relation med varandra och hennes 2 bröder. Unathi är mycket medvetna om sin situation och hon är väldigt stolt över att ha två mammor. Tack vare sponsorer har hennes bröder möjlighet att gå i skolan.

Under tiden hade Karin lämnat krogbranschen för turismen, och jobbade som guide och projektledare för svenskägda Propel Africa. Parallellt blev hon allt mer engagerad i frivilligarbete i kåkstäderna; kontrasten mellan hennes egen familjs trygga, välordnande tillvaro och barnen i slummen gick inte att ignorera utan att försöka göra något. 2006 startades A REACHING HAND som ett spirande projekt, och 2010 grundades det formellt som en registrerad non-profit organsation i Sydafrika.

Sedan 2012 bor familjen Hoole i San Francisco, och Karin sköter det administrativa arbetet med A REACHING HAND därifrån, medan Charlene Blacker tar hand om den dagliga verksamheten i Kapstaden. 

CHARLENE BLACKER - MANAGING DIRECTOR

Charlene Blacker föddes 1958 i District Six – en förort till Kapstaden som varit scen för stora och skrämmande omvälvningar under apartheid. 21 år gammal flyttade hon utomlands för att skapa sig den framtid hon som färgad förvägrades i hemlandet. Charlene hamnade i Wien, där hon under 28 år arbetade på FN-organet IAEA, International Atomic Energy Agency.

2007 återvände Charlene hem, bytte livsbana och tog sin socionomexamen 2012. Under utbildningstiden arbetade hon som utvecklingschef på en organisation i Eastern Cape, som stöttar föräldralösa och utsatta barn i småbyarna på landsbygden.

Hon avslutade sin examen i socialarbete i december 2011 och i januari 2012 började hon ansvara för den sydafrikanska verksamheten för A Reaching Hand. Tillsammans med Karin Hoole har hon byggt ut organisationen så att den inte bara ger stöd åt daghem, men också ökar tillgången till pedagogiskt stöd för barn, ungdomar och vuxna.

BEVERLEY JOHANNESSEN - PROJECT MANAGER

Beverley Johannessen började på A Reaching Hand som projektledare på deltid i maj 2015. Hon har en bakgrund inom PR och Event Management i kombination med forskning inom hiv och tuberkulos, mycket värdefullt i vårt arbete. Vi hanterar flera olika projekt i olika sociala sammanhang, och Beverly hjälper oss övervaka och utvärdera dem för bästa möjliga utväxling och effektivitet. "

På bilden besöker Beverley och en socialarbetare Noma, en strokepatient, som tack vare vår sponsor Margareta får ett extra matpaket varje månad – en viktig hjälp för att hon ska klara försörjningen för sig själv och sina barnbarn.