A Reaching Hand samarbetar med och har format partnerskap med organisationer och institutioner som University of South Africa (UNISA) och Tygerberg Art Centre (TAC), liksom med enskilda människor som delar våra värderingar. Genom att dela resurser och kunskap ökar chanserna att nå våra mål och göra skillnad för de sämre lottade i kåkstäderna. Tillsammans gör vi större skillnad än var och en för sig. 

A Reaching Hand, University of South Africa, och Tygerberg Art Centre delar samma vision: att värna om människor och medmänsklighet. Vi arbetar tillsammans i projekt inriktade på sårbara samhällen med uppenbara brister. genom initiativ som visar samhällsansvar, bland genom att ställa upp med kunnande och infrastruktur med starkt fokus på människors hälsa och välbefinnande.

Hittills har vi ordnat kurser och workshops främst för boende i kåkstäderna men också för intagna på Pollsmoor Prison; ett sätt att öka deras möjlighet till återanpassning efter avtjänat straff. Det handlar om kost och hälsa, konst som terapi, brödbakning, sömnad, stickning, och enklare hantverk. Över 300 personer har medverkat direkt i verksamheten, och genom indirekta effekter för familjer och samhällen har mångfalt fler påverkats positivt.

Vi har ett uttryck i Sydafrika: Ubuntu. Ubuntu är kärnan i människan. Ubuntu står för insikten att vi inte kan existera som människor helt på egen hand. Vi är beroende av varandra. Ubuntu står för sammanhang, samhörighet, delaktighet. Utan andra människor kan vi inte existera, och när du insett och omfattat Ubuntu – då är du också en generös människa, trygg i ditt sammanhang.
— Ärkebiskop Desmund Tutu