UTBILDNING - Barns Skolgång och Ökad Läskunnighet

Vi stöder daghem och barns skolgång för att forskningen visar entydigt att pedagogisk stimulans tidigt i livet gör barnen bättre förberedda för skolan. Hur barn utvecklas socialt, känslomässigt och fysiskt har en direkt påverkan på hur de kommer att bli som vuxna. Att investera i små barns utveckling är av avgörande betydelse för deras framtida liv och hälsa.

A REACHING HAND ger ekonomiskt och operativt stöd till förskolor i samhällen som är oerhört fattiga. Vårt mål är att personalen ska kunna ägna tid åt att stimulera och uppmuntra utveckling både socialt och fysiskt. Vi ger i dag stöd åt cirka 200 barn och 15 vårdgivare.

 

Barnen på ett av våra dagis där dom tränar på Engelska genom sång och dans.


UTBILDNING - Ökad läskunnighet

2013 startade A Reaching Hand ett projekt för att öka läskunnigheten bland kåkstadens barn. Barnboken ”How to Be a Superbear” översattes från engelska till Afrikaans och isiXhosa, det vanligaste språket bland svarta i Kapstaden. En viktig insats, eftersom barnlitteraturen på Xhosa är närmast obefintlig.

Boken ”afrikaniserades” också för att bli relevant i den nya miljön, och kompletterades med en målarbok, kritor – och en teddybjörn. Detta ”edu-package” har spridits i kåkstäderna Delft och Khayelitsha, liksom på Röda Korsets barnsjukhus i Kapstaden.

Målet är att stimulera till läsning, uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn och ta till sig av bokens budskap: alla har styrkor att utveckla, alla kan göra något, alla har chansen att komma någonstans och leva ett meningsfullt liv.

Hittills har 1500 paket delats ut och fler väntar. En översättning till Afrikaans, ett annat vanligt språk, är på gång. Med din hjälp kommer fler barn att få en ingång till böckernas och läsningens underbara värld.

KAPITEL:
1:
Livet är magiskt och allt är möjligt
2: Du kan lära dig att göra allt du vill
3: När du vuxit upp, kan du bli precis den du vill
4: Det finns ingenting som heter misslyckande
5: Varför det är viktigt att du tillbringar din tid med människor du tycker om
6: Varför du ska vara snäll mot andra människor
7: Hur man kan njuta av varje dag


UTBILDNING - Kreativ Konst och Terapi

Vi stöder program kring kreativitet och konst för att chansen att få uttrycka sina känslor i bild är grundläggande för barn. Att måla och rita stimulerar fysiskt och motoriskt, socialt och emotionellt. Konsten förlöser fantasi och experimentlusta. I kåkstäderna är allt detta en bristvara bland många andra.

Därför driver A Reaching Hand lördagsklasser i ”creative art” för över 60 barn, som förutom handledning och stimulans av studenter från konstskolor, får ett rejält mål mat och kanske något extra att ta med hem.

Här har vi också barn som stolt visar upp sina teckningar på en utställning som anordnas av oss själva och våra partners i konst, Tygerberg Art Centre och University of South Africa, och visas på universitetets campus i Kapstaden.

"Vad är lyckan? Något att göra. Någon att älska. Något att hoppas på.  Att leva kan göra ont. Livet har törnen, som rosenkvisten. Kultur och konst är blommorna på kvisten, blomman är du själv, din mänsklighet. Konsten förlöser det mänskliga inom dig." - Daisaku Ikea


UTBILDNING - Grundläggande och tertiär

Vi stöder program kring utbildning och läsning för att det är en mänsklig rättighet. Som FN har slagit fast:  ”Utbildning är inte bara en rättighet, utan ett verktyg för mänsklig utveckling. Utbildning öppnar dörrar, skapar frihet och vidgar möjligheter. Utbildning bidrar till fred, demokrati och ekonomisk tillväxt, samtidigt som den förbättrar folkhälsan och minskar fattigdomen. Det slutgiltiga målet är hållbar utveckling.”

 För närvarande stöder A Reaching Hand direkt utbildning av 21 barn, ungdomar och vuxna. Fyra går i grundskolan, sex i high school, två har tagit studenten och sex studerar vid universitetet. 

Två universitetsstudenter har redan tagit examen, en som gymnasielärare och en inom agronomi/trädgårdsskötsel (här är några bilder av sponsrade ungdomar och Sinazo upptagen med sitt praktiska år inom trädgårdsskötsel).

"Vill du förändra världen? Utbildning är ditt mäktigaste vapen." - Nelson Mandela